Het leven is als een boek en degenen die niet reizen, lezen slechts één pagina.

St. Augustine
cpWouldYou
Online opendeurdag Hasselt
cpEducationTypeHobby
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeGroup
1 cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 1.166666666667 cpHoursPerClass

€0

cpProgram Online opendeurdag Hasselt
OPENDEURDAG HASSELT avondschool
cpCourseContent
cpSkillsAndSkills
cpFutureOpportunities

cpStartingDatesGroupCourse Online opendeurdag Hasselt

startdataEmpty

cpPracticalInfo

cpStudyDays

cpFinancialInfo

Online opendeurdag Hasselt
cpEducationTypeHobby
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeGroup
1 cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 1.166666666667 cpHoursPerClass

€0

cpGoodToKnowAboutCourse Online opendeurdag Hasselt

cpWhyChooseCompany Centrum voor Avondonderwijs

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

appDownloadTitle
cpGroupUSP1
cpGroupUSP2
cpGroupUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

cpT1Name
cpT1Name

cpT1Testimonial

cpT2Name
cpT2Name

cpT2Testimonial

cpT3Name
cpT3Name

cpT3Testimonial

interestsCarouselHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-