cpHomeBreadcrumb / ccpComingSoon /Modern management voor de ambtenaar

Modern management voor de ambtenaar

  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 months
  • Centrum voor Afstandsonderwijs
249.00

manager, cpProfessionWithFuture

cpWouldYou
Modern management voor de ambtenaar
  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 months
  • 249.00
cpProgram Modern management voor de ambtenaar
Modern management voor de ambtenaar afstandsonderwijs
cpCourseContent
Modern management voor de ambtenaar diploma
cpSkillsAndSkills
Modern management voor de ambtenaar school
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

Jacklyn Ooteman Jacklyn Ooteman

ccpTeachesCourse
Face Painting

Toen Jacklyn in 1989 voor het eerst een...ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0